Yhteystiedot

Yhdistyksen hallitus 2016

Timo Virtala, puheenjohtaja
timo.j.virtala@gmail.com
045 784 05574

Reeta Rossi, varapuheenjohtaja
Timo Noroviita, rahastonhoitaja
Roope Kuisma, sihteeri
Dan Stenbäck
Marjo Priha

Varajäseninä
Anna-Kaarina Kippola
Minerva Martinoff

Tervetuloa seuraamaan meitä Facebookissa.