Tiedotteet

Uudenmaan Vihreät kalastuskiistoista: ELY-keskusten otettava tiukka ote kalastuksen valvonnassa

Porvoonjoella paljastui äskettäin ratsiassa törkeitä kalastusrikoksia. Lehtitietojen mukaan ainakin seitsemälle kalastajalle kirjoitettiin sakkorangaistus laittomasta kalastuksesta. Sakot vaihtelivat 240 eurosta 1200 euroon. Saalista ja pyydyksiä takavarikoitiin runsaasti. Suullisia huomautuksia annettiin lukuisia.

Lue lisää

Tiia Lintula Uudenmaan vihreiden puheenjohtajaksi

Uudenmaan vihreiden piirijärjestö valitsi syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi Tiia Lintulan Järvenpäästä. Piirihallituksen toiminnasta Lintulalla on kokemusta useamman vuoden ajalta. Hän on tällä hetkellä hallituksen varapuheenjohtaja.

– Olen todella iloinen tultuani valituksi … Lue lisää

Timo Virtala Loviisan seudun Vihreiden puheenjohtajaksi

Timo2

Eduskuntavaaliehdokas ja Loviisan Rauhanfoorumin pääsihteeri Timo Virtala on valittu Loviisan seudun Vihreiden uudeksi puheenjohtajaksi. Valinnasta päätti sunnuntaina 16.11. kokoontunut yhdistyksen syyskokous. Virtalan lisäksi hallitustyöskentelyä valittiin jatkamaan Minerva Martinoff, … Lue lisää

Näkyvää aattellista toimintaa

Loviisan seudun Vihreät ry:n syyskokous pidettiin ravintola Degerbyssä  sunnuntaina 24.11.

Toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä jäsenistö kehotti tulevaa hallitusta ponnekkaampaan ja näkyvämpään aatteelliseen toimintaan. Tähän liittyen keskusteltiin kesäkuulle ajoittuvasta yrtti- ja viherkasvitempauksesta Loviisan torilla sekä … Lue lisää

Loviisan vihreiden ehdokkaiden sidonnaisuudet julki

Loviisan vihreät ehdokkaat julkistavat sidonnaisuutensa. Poliittisten päätöksentekijöiden sidonnaisuuksien julkisuus on osa avoimen yhteiskunnallisen päätöksenteon perusteita: näin äänestäjillä ja kuntalaisilla on mahdollisuus todeta päättäjien mahdollinen esteellisyys asioissa, joihin heillä on henkilökohtaisia … Lue lisää

Kommunalvalsprogrammet på svenska

Det är nu möjligt att läsa kommunalvalprogrammet också på svenska! Översättaren var Anna Malin – tusen tack till henne!

Kommunalvalsprogrammet för De Gröna i Lovisanejden 2012.

La 20.10. Kehitysministeri Hautala Loviisassa ja Lapinjärvellä & Vihreä verka

Tervetuloa tapaamaan kehitysministeri Heidi Hautalaa Loviisaan ja Lapinjärvelle lauantaina 20. lokakuuta! Hautala vierailee ensin Loviisan ravintola Bellassa, jossa keskustelun teema on avoimuuden lisääminen julkisessa päätöksenteossa. Sieltä Hautala jatkaa Lapinjärven Pukaron … Lue lisää

Vetoomus: Kukuljärvi tarvitsee METSO-ohjelmaa!

Kukuljärven monimuotoinen metsä tarvitsee METSO-ohjelmaa

10.10.2012

Ruotsinpyhtäällä sijaitsevan Tornatorin omistaman Kukuljärven pohjoispuolisen metsäalueen päätehakkuusuunnitelmat ovat viime viikon aikana herättäneet keskustelua Itä-Uudellamaalla. Kukuljärven ulkoilureitti, kuten koko Huuhkajanvuoren ja Kukuljärven muodostama kallioinen … Lue lisää

Vaaliohjelma kuntavaaleihin julkaistu!

Lue kuntavaaliohjelma netistä .

Loviisan ja Lapinjärven vihreä kuntavaaliohjelma nostaa vaalien tärkeimmiksi teemoiksi päätöksenteon avoimuuden, luonnon itseisarvon sekä sujuvan vähäpäästöisen liikenteen. Vihreät katsovat, että hallinnon avoimuutta voidaan lisätä muun muassa osallistamalla asukkaita … Lue lisää

Vihreät esittävät Loviisalle ilmastostrategiaa

Loviisan seudun vihreät jättivät 1.8.2012 Loviisan kaupungille ehdotuksen, että ilmastostrategian suunnittelutyön käynnistämiseen budjetoitaisiin määrärahaa. Strategian toivotaan olevan osa Loviisan ympäristöstrategiaa ja tähtäävän hiilipäästöjen vähentämiseen muun muassa energian, rakentamisen, maankäytön, liikenteen … Lue lisää